Q-Workshop - Projekt Go To Brand

ue.png

Beneficjent Patryk Strzelewicz Q-WORKSHOP realizuje projekt pn. 

Promocja marki Q-WORKSHOP na targach zagranicznych”

 

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020,

działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

 

Cele i planowane efekty projektu: Celem projektu jest realizacja strategii rozwoju firmy poprzez udział w programie branżowym IT/ICT. Udział w nim umożliwi przedsiębiorstwu dotarcie do szerokiego grona kontrahentów na całym świecie poprzez uczestnictwo w targach w charakterze wystawcy, w tym również na rynkach perspektywicznych – USA., ugruntowanie i budowanie świadomości polskiej marki na arenie międzynarodowej. W konsekwencji nastąpi zwiększenie liczby kontraktów zagranicznych, a co za tym idzie wzrost przychodów przedsiębiorstwa, a także wielkości polskiego eksportu.

Wartość projektu : 715 300,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich : 357 650,00 PLN

Projekt realizowany w okresie 08.04.2019 – 31.12.2020. Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Pana Patryka Strzelewicza, tel. 601 050 005, mail:  office@q-workshop.comQ-Workshop - Projekt Design dla przedsiębiorców


Beneficjent Patryk Strzelewicz Q-WORKSHOP realizuje projekt pn. 

Wdrożenie na rynek nowej serii drewnianych kostek do gier, w wyniku opracowanego projektu wzorniczego”

 

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020,

działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw ,

poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców

 

Cele i planowane efekty projektu: Cel projektu skupia się wokół opracowania i realizacji nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożona zostanie nowa seria drewnianych kości do gier kategorii Premium o unikalnych cechach tj. wielkość, waga oraz wysoka jakość. W wyniku realizacji projektu nastąpi upowszechnienie modelu tworzenia wartości rynkowej produktu przez wdrażania autorskich wzorów, będących wynikiem przeprowadzenia profesjonalnego procesu projektowego. W konsekwencji nastąpi nie tylko zwiększenie asortymentu, wzrost przychodów przedsiębiorstwa oraz ale zwiększenie poziomu konkurencyjności oraz rozpoznawalności marki Q-workshop.

Wartość projektu : 1 603 551,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich : 740 985,00 PLN 

Projekt realizowany w okresie 07.08.2019 – 28.07.2020. Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Pana Patryka Strzelewicza, tel. 601 050 005, mail:  office@q-workshop.com