Dziękujemy za wybranie naszych kości do Foundry VTT.

Żeby móc ich użyć w trakcie gry, administrator serwera musi przejść przez następujące kroki:

1) instalacja modułu Dice So Nice! Jest on konieczny do poprawnego działania kości wirtualnych Q WORKSHOP

2) instalacja modułu kości wirtualnych Q WORKSHOP

3) uruchomienie obu modułów na serwerze

INSTRUKCJE:

1)

  • W menu głównym Foundry VTT wybrać zakładkę Add-on Modules i kliknąć przycisk Install Modules
  • W polu tekstowym Filter Packages w prawym górnym rogu wpisać Dice So Nice
  • Zainstalować wyszukany moduł przyciskiem Install

2)

  • Pozostając na ekranie instalacji modułu, wpisać w pole tekstowe Manifest URL u dołu ekranu adres manifestu instalacji, wysłany mailem po zakupie kości na stronie Q WORKSHOP.
  • Kliknąć przycisk Install po prawej od pola tekstowego.

3)

  • Po utworzeniu i uruchomieniu świata gry w menu Game Worlds, wejść w ustawienia (koło zębate w prawym górnym rogu).
  • Kliknąć Manage Modules.
  • Uruchomić oba moduły zaznaczając puste okienko po lewej od nazwy modułu. Zapisać zmiany.


Po dokonaniu uruchomienia obu modułów, użytkownicy serwera mogą ustawić modele kości Q WORKSHOP z menu ustawień.
Kliknąć Configure Settings -> Manage Modules -> My Dice Settings. Tam z rozwijanego menu Dice Presets (Faces) wybieramy kości, których chcemy użyć.

Gotowe! Udanego grania i samych wysokich rzutów!